Praktijk Evelyn Smits

Praktijk  Evelyn Smits

Supervisie VGCT

 

 

GZ psycholoog, Cognitief gedragstherapeut, Supervisor VGCT

 

Voor leertherapie en supervisie aan cognitief gedragstherapeuten (in opleiding), 

en het begeleiden van N=1 verslag nieuwe stijl 

 

 

LEERTHERAPIE

Leertherapie heeft als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie en daarmee de eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert het je hoe je  denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden, hierdoor je beroepsuitoefening kan optimaliseren en ook plezier in het werk kan behouden.

 

SUPERVISIE

Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant. Er worden leerdoelen gesteld, waarbij competentiegebieden worden beoordeeld voor de VGCT. 

We bespreken de probleemanalyse, de casusconseptualisatie,  het behandelplan en de uitvoering hiervan. Er wordt geoefend aan de hand van rollenspelen en met videomateriaal en  huiswerkopdrachten. Daarnaast wordt zelfreflectie ontwikkeld, mede aan de hand van reflectieverslagen.

 

BEGELEIDEN N=1

Deze begeleiding is gericht op het schrijven van een N=1 of N=2 verslag (nieuwe stijl) in het kader van de VGCt opleiding. Dit is een bekwaamheidsproef voor elk aankomend cognitief gedragstherapeut, in de vorm van een verslag van een CGT behandeling van minimaal 20 sessies, of 2 behandelingen van elk 10 sessies. Deze begeleiding telt mee als supervisie voor de VGCT. Per verslag zullen ongeveer 6 leesuren worden gerekend.

 

Er is momenteel geen ruimte voor nieuwe supervisanten