Praktijk  Evelyn Smits

Supervisie VGCT

 

 

GZ psycholoog, Cognitief gedragstherapeut, Supervisor VGCT

 

Voor supervisie aan cognitief gedragstherapeuten (in opleiding), 

en het begeleiden van N=1 verslag nieuwe stijl 

 

 

SUPERVISIE

Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant. Er worden leerdoelen gesteld, waarbij competentiegebieden worden beoordeeld voor de VGCT. 

We bespreken de probleemanalyse, de casusconseptualisatie,  de functieanalyses, de betekenisanalyses, het behandelplan met hypotheses en de uitvoering hiervan. Er wordt geoefend aan de hand van rollenspelen en met videomateriaal en  huiswerkopdrachten. Daarnaast wordt zelfreflectie ontwikkeld, mede aan de hand van reflectieverslagen.

 

BEGELEIDEN N=1

Deze begeleiding is gericht op het schrijven van een N=1 of N=2 verslag (nieuwe stijl) in het kader van de VGCt opleiding. Dit is een bekwaamheidsproef voor elk aankomend cognitief gedragstherapeut, in de vorm van een verslag van een CGT behandeling van minimaal 20 sessies, of 2 behandelingen van elk 10 sessies. Het verslag wordt geschreven a.d.h.v. een onderzoeksdesign, een onderzoeksvraag, onderbouwde meetinstumenten, beschrijving van het beloop, de therapeutische relatie en een evaluatie. Deze begeleiding telt mee als supervisie voor de VGCT. Per verslag zullen ongeveer 10 leesuren worden gerekend.

 

Er is tot 01-10-24 geen ruimte voor nieuwe supervisanten