Praktijk Evelyn Smits

Praktijk  Evelyn Smits

Supervisie VGCT

 

 

GZ psycholoog, Cognitief gedragstherapeut, Supervisor VGCT

 

Voor supervisie en leertherapie aan cognitief gedragstherapeuten (in opleiding), 

begeleiden van N=1 verslag nieuwe stijl en supervisie

 cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding)

 

 

leertherapie

Leertherapie heeft als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie en daarmee de eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert het je hoe je  denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en hierdoor je beroepsuitoefening kan optimaliseren en ook plezier in het werk kan houden.

 

Supervisie

Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant. We volgen hierbij het gedragstherapeutisch model binnen behandelingen en binnen de supervisie. Er worden leerdoelen gesteld, waarbij competentiegebieden kunnen worden beoordeeld.

Binnen de behandelingen bekijken we, aan de hand van een probleemanalyse, wat je nodig hebt aan inzichten of vaardigheden om de behandeling succesvol te laten verlopen. Er wordt geoefend aan de hand van rollenspelen en met videomateriaal en  huiswerkopdrachten. Daarnaast wordt zelfreflectie ontwikkeld, mede aan de hand van reflectieverslagen.

 

Vanaf februari 2021 is ruimte voor 2 supervisanten